Σύστημα σειράς εισόδων με ιδιαίτερο σχεδιασμό για να αποτρέπουν την είσοδο καπνού σε συγκεκριμένους χώρους. Χρησιμοποιούνται σε κτίρια γραφείων ή μεγάλους βιομηχανικούς χώρους όπου υπάρχει ανάγκη διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς. Γι’ αυτό το λόγο οι πόρτες έχουν πιστοποιηθεί και ως προς τη λειτουργία τους σαν πόρτες πανικού. Το Μ15000 Rs περιλαμβάνει όλες τις δυνατές τυπολογίες εισόδων όπως μονόφυλλες και δίφυλλες με ή χωρίς φεγγίτη αλλά και μονόφυλλες με σταθερά δεξιά και αριστερά με ή χωρίς φεγγίτη. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα μεγέθη των εισόδων καθώς μεταξύ άλλων πιστοποιήθηκε μονόφυλλη με διαστάσεις φύλλου 1500Χ2300 και δίφυλλη 2200Χ2400.