Ποιότητα

 

Ως  βασικούς μας προμηθευτές έχουμε επιλέξει την Alumil  & την Aluminco. Τα συστήματα τους έχουν πιστοποιηθεί για όλες τις τυπολογίες του κάθε συστήματος,  έχουν πωλήσεις  στις  χώρες του εξωτερικού, με πιστοποιημένες προδιαγραφές σε 15 χώρες,  και ιδιαίτερα της Κεντρικής Ευρώπης με τα υψηλότερα standards απαιτήσεων.

 

Την ίδια ποιότητα κατασκευής και τοποθέτησης  των κουφωμάτων που τοποθετούμε ακολουθούμε και εμείς, γεγονός το οποίο πραγματοποιείται μέσα από εκπαιδεύσεις  στην έδρα της ALUMIL με σεμινάρια , αλλά και ειδικές ενημερώσεις πάνω σε νέες μεθόδους και προϊόντα του χώρου.

 

Συγχρόνως για π΄ρωτη φορά φέτος πιστοποιηθήκαμε για την θερμική απόδοση των κουφωμάτων μας αλλά και της τοποθέτησης αυτών με το σύστημα Υπέρυθρου Θερμογραφικού Ελέγχου Ποιότητας.

 

 

Βάσει της κοινοτικής οδηγίας ΕΕ89/106 και του προτύπου ΕΝ14351-1 που θα ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίου 2010, οι κατασκευαστές αλουμινίου οφείλουν να εναρμονιστούν και να τοποθετούν τη σήμανση CE πάνω στα προϊόντα τους συνοδευόμενα από σχετικά έγγραφα και από Δήλωση Συμμόρφωσης CE.

Η σήμανση CE βεβαιώνει ότι ο κατασκευαστής του κουφώματος έχει επαληθεύσει ότι το προϊόν του συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία. Την ευθύνη της συμμόρφωσης του προϊόντος και επομένως της σήμανσης CE έχει ο κατασκευαστής.


Για μας, η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί αδιαπραγμάτευτο γεγονός.

 

 

x